یکشنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
صفحه اصلی >> راهبردها

راهبردها

 

راهبردها:

۱- تاسیس انتشارات جهت چاپ و نشر کتب مذهبی با مجو وزارت ارشاد

۲- برای دانش آموزان: تنظیم جزوات مسابقه کتابخوانی بنام ۴۰ نکته در ۴۰ جلد با شعار ۱۰۰۰ موضوع ۱۰ هزار مطلب ۱۰۰ هزار نکته

۳- برای مربیان : تنظیم مطالب آماده و چکیده و موثق از قرآن و روایات با عنوان ۱۰۰۰آیه ۳۰۰۰ مطلب از هر صفحه قرآن یک موضوع سه تایی

۴- تألیف تفسیر یک جلدی موضوعی قرآن به نام مصادیق الآیات از هر صفحه قرآن انتخاب یک موضوع برای مربیان که عبارتند از :

الف: مربیان تربیتی و امام جماعت های مدارس

ب: روحانیون مستقر در روستاها

ج: والدین در خانواده ها