یکشنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
صفحه اصلی >> تماس با ما

تماس با ما

.
نظر به اینکه این وب سایت در جهت ترویج تربیت اسلامی است، مزید امتنان است با نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به هدفمند نمودن و جذابیت بیشتر آن مارا یاری نمایید. برای این منظور می توانید با ارسال ایمیل به آدرس ریز و یا تماس با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.
.
سرپرستی – پاسخ به مسائل شرعی ۳۲۲۴۴۰۴۱ ۰۲۳
کتابخانه تخصصی
۳۲۲۴۴۱۴۲ ۰۲۳
فکس ۳۲۲۴۴۲۴۳ ۰۲۳
کانون فرهنگی آموزشی ۳۲۲۴۴۳۴۴ ۰۲۳
انتشارات – دبیرخانه
۳۲۲۴۴۴۴۵ ۰۲۳
سامانه پیام کوتاه

۳۰۰۰۸۸۰۱۰۰۴۰۴۰

ایمیل

chehelmiqat@yahoo.com

آدرس